Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Dr. Zefer-Kovács Lenke ev. cég (székhely: 6710 Szeged, Fehérpart u. 51. adószám: 66570208-1-26 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Neve: Dr. Zefer-Kovács Lenke ev. (kapcsolattartó)

Székhelye: 6710 Szeged, Fehérpart u. 51.

Elektronikus levelezési cím: [email protected]

Adószáma: 66570208-1-26

Telefonszám: 06307588502

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely, 06202540866

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF 2021.01.18-tól visszavonásig érvényes.

1.3. A webshop Dr. Zefer-Kovács Lenke ev. tulajdona, kizásólag ő rendelkezhet vele, vagy módosíthatja.

1.4. A vásárláskor leadott adatokat az eladó kizárólag a rendelés lebonyolításához használja fel, illetékteleneknek nem adja ki.

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: menyasszonyi ruhák és kiegészítők házhozszállítással vagy személyes átvétellel.

1.6. A termékek kizárólag online házhozszállítással, vagy személyesen vásárolhatóak meg. A házhozszállítási díj a terméklapon feltünetett összeg, vagy egyedileg kalkulált a vásárolt termékek mennyiségének függvényében.

1.7. A webshopban részletesen megtalálható a termék neve, leírása, a termékekről fotó. A termékek adatlapján megjelenített képek valódiak, saját készítésüek a meghírdetett termékekről.

1.8. Az akciók a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek.

1.9. A rendelés menete: a kívánt termék(ek) kosárba helyezését követően a rendés véglegesítéséhez adja meg adatait.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek. A rendelés telefonos egyeztetés után kerül kiszállításra. Amennyiben a vásárló meggondolja magát, ekkor jelezheti utoljára.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 1 munkanapon belül történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vásárló indoklás nélkül 14 napig visszaküldneni a termékeket hibátlan, sérülésmentes állapotban. Amennyiben ez megtörténik, a vásárló számára 7 napon belül visszautaljuk a ruha vételárát, 3700 Ft posta- és csomagolási költség levonását követően.

1.18. Termékeinkre fél év garanciát vállalunk, ami nem a vásárló hibájából eredő sérülésekre lehet érvénsíteni, érdeklődni, panaszt benyújtani fenti elérhetőségeink valamelyikén lehet.

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Panasszal, kérdéssel keressen a fent megjelölt elérhetőségeink bármelyikén.

Szeged, 2021. január 18.